torsdag 23. mai 2013

Flom og graving - oppdatering

Fredag ettermiddag:
Vi er nå omringet av vann på 3 sider. På forsiden har grøften fra gravingen blitt fylt med vann, og elven som har gått over sine bredder.

Jeg er nede og sjekker hver dag, på nåværende tidspunkt er det ikke vann inne hos oss.
Vi får krysser fingrene for at dette marerittet snart er over.
Elven har nå nådd stadiet fra okober 1964.

Torsdag ettermiddag:
Var en tur ned i atelieret idag med kameraet og slik så det ut rundt veggene...
Veien forbi atelieret står under vann
 Det graves, og vannet ser du i bakgrunnen
 Gangstien langs Storelva ligger under vann
Tror vi skal glade for at vi ikke skal åpne utstilling om en uke.
Har vært nede i atelieret og ryddet. Så sant vannet ikke stiger mer, så ser det ut at vi unngår flomskader inne i lokalene. Det er bare å krysser fingerene og håpe...

onsdag 22. mai 2013

Maiutstillingen utsettes til august

Grunnet uforutsette graverarbeider utenfor ateliet har styret besluttet å utsette mai-utstillingen til august. Vi kommer tilbake til ny dato
Se bilder fra atelieret - bildene ble tatt idag


... og som et lite bildet fra baksiden så mangler elva nå ca 1 meter før den besøker oss.

torsdag 16. mai 2013

Referat fra årsmøtet med styre og komiteer 2013Ringerike Malerklubb
Protokoll  fra Årsmøtet 14.mars 2013
Tilstede: Åtte medlemmer

Sak 1: Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet
            Innkallingen ble enstemmig godkjent. Ordstyrer ble valgt Else Marie Eriksen
Referent ble valgt Gunvor Bollingmo.  Birthe Møller og Kjellfrid Berg  ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 2: Årsmelding 2012
            Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med to rettinger:
1)      Det skrives hvem av styremedlemmene som er på valg.
2)      Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned.

Sak3: Regnskap 2012
            Regnskapet ble enstemmig godkjent.
            Budsjett for 2013 ble tatt til etterretning

Sak 4: Innkomne forslag.
            Innkomne forslag: ingen.

Sak 5: Valg
            Valglomiteens forslag  ble enstemmig godkjent med to kommentarer:
1)      Styret og valgkommiteen arbeider videre med å finne en nestleder.
2)      Årsmøtet foreslår at styret delegeres myndighet til å finne en løsning for valg av valgkomite. For eksempel en form for rullering blant medlemmene.

Styrets sammensetning i 2013:
            Leder: Else Marie Erikse  (ikke på valg, 1år)
            Nestleder: ingen forslag, men Anette fungerer inntil videre.
            Kasserer: Kristian Øiom ( ikke på valg, 1år)
            Sekretær: Anne Strand (Ny, 2år)
            Styremedlem: Birthe Møller (ikke på valg, 1år)
Komitéer valges hvert år:
Utstilling:
            Kristian Øiom
            Gzregorcz Julian Pablis
            Anette Keiserdalen
            Birthe Møller
Hus/orden:
            Else-Marit Andersen
            Kari Ottesen
Valgkomité: Ingen

            Revisor: Tommy Støa

Underskrift:
Hønefoss dato:

Birthe Møller                                                            Kjellfrid Berg

Etterskrift:
Vi har nå fått en ny nestleder: Frank Johnny Idland (Ny 2 år) 

Mine bloggevenner!