torsdag 16. mai 2013

Referat fra årsmøtet med styre og komiteer 2013Ringerike Malerklubb
Protokoll  fra Årsmøtet 14.mars 2013
Tilstede: Åtte medlemmer

Sak 1: Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet
            Innkallingen ble enstemmig godkjent. Ordstyrer ble valgt Else Marie Eriksen
Referent ble valgt Gunvor Bollingmo.  Birthe Møller og Kjellfrid Berg  ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 2: Årsmelding 2012
            Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med to rettinger:
1)      Det skrives hvem av styremedlemmene som er på valg.
2)      Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned.

Sak3: Regnskap 2012
            Regnskapet ble enstemmig godkjent.
            Budsjett for 2013 ble tatt til etterretning

Sak 4: Innkomne forslag.
            Innkomne forslag: ingen.

Sak 5: Valg
            Valglomiteens forslag  ble enstemmig godkjent med to kommentarer:
1)      Styret og valgkommiteen arbeider videre med å finne en nestleder.
2)      Årsmøtet foreslår at styret delegeres myndighet til å finne en løsning for valg av valgkomite. For eksempel en form for rullering blant medlemmene.

Styrets sammensetning i 2013:
            Leder: Else Marie Erikse  (ikke på valg, 1år)
            Nestleder: ingen forslag, men Anette fungerer inntil videre.
            Kasserer: Kristian Øiom ( ikke på valg, 1år)
            Sekretær: Anne Strand (Ny, 2år)
            Styremedlem: Birthe Møller (ikke på valg, 1år)
Komitéer valges hvert år:
Utstilling:
            Kristian Øiom
            Gzregorcz Julian Pablis
            Anette Keiserdalen
            Birthe Møller
Hus/orden:
            Else-Marit Andersen
            Kari Ottesen
Valgkomité: Ingen

            Revisor: Tommy Støa

Underskrift:
Hønefoss dato:

Birthe Møller                                                            Kjellfrid Berg

Etterskrift:
Vi har nå fått en ny nestleder: Frank Johnny Idland (Ny 2 år) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Mine bloggevenner!