fredag 4. november 2011

Hei. Jeg heter Mary Blikken Gravdahl

Fram til jeg gikk over i pensjonistenes rekker, AFP-pensjon fra april 2007, jobbet jeg i det offentlige som sosialkonsulent. Jeg er gift, har 2 barn og snart 5 barnebarn. Også da jeg var i full jobb, hadde jeg maling og tegning som hobby. I min nye, såkalte "arbeidsfri" tilværelse har jeg valgt å bruke mer av tiden til denne aktiviteten. Ikke bare maling på lerret, men også på sten. Her er så vel strukturen på stenen, som form og farge bestemmende for hvilken "personlighet" som dukker opp som sluttprodukt. Er medlem av både Ringerikes Malerklubb og Holemalerne.

Nå som pensjonist er jeg så heldig at jeg daglig kan pusle med blyant og pensel, og med fotoapparat som en bra støttespiller. Ja, og steinmaling inngår fortstt i malerarbeidet mitt. Skissebok opplever jeg seg som et must, også et minimalerskrin, som er fast inventar i veska hvor jeg enn drar. Ikke sjelden finner jeg fram gamle skissebøker for å finne igjen en skisse, eller notater. Og enkelte av skissene river jeg ut/rammer inn, og som enten selges eller gis bort som gave.

Som bildene viser, holder jeg meg til den naturalistiske stilen, dvs, maler og tegner det jeg ser, men med en fargefortolkning og strek. Har foreløpig ikke eksperimentert i forhold til abstrakte eller nonfigurative uttrykksformer, men kanskje forsøke en "mellomting". Har deltatt på to grunnkurs i moderne akvarelltekning, hvor hensiken er å utnytte pigmentene i fargene og mer frigjøring fra det rent figurative. Forløpig har jeg lyktes dårlig, men jobber med saken. Se eget notat angående morderne akvarellteknikk.

Motivene mine henter jeg mest fra naturen, hvor både trær og stein er viktige "medspillere".  Det som inspirerer kan være stemninger eller formasjoner, farger eller tilstander, og ikke minst hus og gårdsbruk/fjellgårder. Jeg er født og oppvokst i fjellbygda Oppdal, hvor je har hytte som jeg tilbringer mye tid...

På turer rundt om i skog og mark, eller gjerne på en vanlig gåtur her i ringeriksdistriktet, er det ofte et eller annet som fanger blikket mitt, og som enten overføres til papir, eller blir til et "knips" for senere støtte og korrigering av det jeg ønsker å fortolke og/eller gengi.
Mary Blikken Gravdahl, Høybyvn. 54, 3517 Hønefoss. tlf 90789995.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Mine bloggevenner!